Lunchcauserie: Rechter Douglas Ginsburg

Op 23 april 2012 ontving Libera! in de Daktuin van het Vlaams Parlement de erudiete Amerikaanse rechter Douglas Ginsburg voor een lunch en een amicale gedachtenwissel met een twintigtal geïnteresseerde parlementsleden, academici, advocaten en denktankmedewerkers. Het thema van de middag was “behavioural economics” en de “nudging”-effecten van bepaalde regelgeving, en de mate waarin rechtseconomie vandaag.. lees meer →

Paneldebat: Liberalisme en nationalisme

Op 13 maart 2012 hield Libera! in samenwerking met het Gentse Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) een paneldiscussie over liberalisme en nationalisme. Het avondvullende debat vond plaats in het Liberaal Archief op het Kramersplein in Gent. Verschillende stemmen uit de Vlaamse beweging pleiten ook voor minder regels, lagere belastingen en meer vrijheid. Nochtans lijkt er nog.. lees meer →

Lunchcauserie: Wachtkosten en regulering

Op donderdag 1 maart 2012 organiseerde Libera! in de Daktuin van het Vlaams Parlement een informele lunchdiscussie. Volksvertegenwoordigers van LDD, Open Vld, N-VA en CD&V waren hiervoor uitgenodigd, alsook enkele academici en beleidsadviseurs. De aanwezigen kregen tijdens deze besloten “sub rosa” lunch een voorpublicatie van de studie die Dr. Wim Marneffe (Universiteit Hasselt) voor Libera!.. lees meer →

Lunchcauserie: Europese dienstenrichtlijn

Op 21 december 2011 richtte Libera! in het Vlaams Parlement een informele lunch in voor een tiental geïnteresseerde parlementsleden van LDD, Open Vld, N-VA en CD&V. Het opzet van deze besloten “sub rosa” lunch was om Libera! als denktank voor te stellen en onder de beleidsmakers eens te polsen naar mogelijke manieren voor toekomstige samenwerking… lees meer →

Paneldebat: Vrije markt vs. staatskapitalisme

Op 29 november 2011 organiseerde Libera! in samenwerking met het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) een paneldiscussie over vrijemarktkapitalisme versus staatskapitalisme. Het Chinese model vormde de basis voor de discussie. Het avonddebat in de Grota Aula MTC van de K.U. Leuven werd in goede banen geleid door Libera!-secretaris Vincent De Roeck en kon op een.. lees meer →

Gespreksavond: Verzorgingsstaat in het defensief

Op 25 oktober 2011 organiseerde Libera! in Brussel in de kantoren van New Direction een gespreksavond over fiscaliteit en de verzorgingsstaat. Aanleiding was een eerder scherp artikel van de Nederlandse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk waarin hij de Westerse welvaartsstaat als een “kleptocratisch monster” omschreef en bestempelde. Natuurlijk konden naast enkele fundamentele punten ter zake ook de regeringsonderhandelingen.. lees meer →

Prijs voor de Vrijheid 2011: Theodore Dalrymple

Op 3 mei 2011 reikte Libera! aan de K.U. Leuven haar jaarlijkse Prijs voor de Vrijheid uit aan de Britse conservatieve schrijver en sociaal criticus Theodore Dalrymple, onder meer bekend van zijn boeken “Life at the Bottom” en “Not With a Bang”. Het laudatio in de Grote Aula van het Maria-Theresiacollege werd verzorgd door N-VA-voorzitter.. lees meer →

Lezing Frits Bolkestein: Europa op het verkeerde spoor

Op 16 november 2010 organiseerde Libera! in samenspraak met New Direction een lezing door Frits Bolkestein onder de alleszeggende titel “The European Union is on the wrong track”. De gewezen Europees Commissaris voor Interne Markt werd in het Europees Parlement ingeleid door Europarlementslid Derk Jan Eppink. Frits Bolkestein kreeg eerder dit jaar van Libera! de.. lees meer →

Paneldebat over de financieel-economische crisis

Op 4 oktober 2010 hield Libera! een paneldiscussie over de macro-economische oorzaken en remedies voor de heersende financieel-economische crisis. Het avonddebat in De Markten in Brussel kon op een mooie opkomst rekenen. Het debat werd in goede banen geleid door econoom Alain Mouton die als journalist aan de zakenkrant De Tijd en als redacteur aan.. lees meer →

Prijs voor de Vrijheid 2010: Frits Bolkestein

Op 19 maart 2010 mocht Frits Bolkestein in het Crowne Plaza Hotel van Antwerpen de Prijs voor de Vrijheid in ontvangst komen nemen uit de handen van Libera!. Europees Parlementslid Derk Jan Eppink (LDD) en Vlaams Parlementslid Patricia Ceysens (Open Vld) spraken allebei hun laudatio uit voor de gewezen Europees Commissaris voor Interne Markt. Meer.. lees meer →