Ontbijtvoorstelling: Reisbureaus en regulatory capture

Op zaterdagochtend 23 juni 2012 kregen de leden van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en de Academische Raad van Libera! een voorpublicatie aangeboden van de laatste studie van Manu Dierickx Visschers (Universiteit Gent), met medewerking van academici van de Universiteit Hasselt. Plaats van het gebeuren was het Berchemse restaurant “Jardin Public”. Thema van.. lees meer →

Ontbijtvoorstelling: Europese dienstenrichtlijn

Op woensdagochtend 20 juni 2012 stelde Libera!-ondervoorzitter Manu Dierickx Visschers op een ontbijtconferentie in de kantoren van onze Europese partner New Direction: Foundation for European Reform in Brussel zijn recente studie over de verdere verdieping van de Europese dienstenrichtlijn voor. Manu Dierickx Visschers, tevens doctoraatsassistent aan de Universiteit Gent gespecialiseerd in rechtseconomische thema’s, legde uit.. lees meer →

Prijs voor de Vrijheid 2012: Johan Van Overtveldt

Op maandag 4 juni 2012 reikte de Vlaamse klassiek-liberale denktank Libera! in Brussel haar jaarlijkse Prijs voor de Vrijheid uit. Plaats van het gebeuren dit jaar was het auditorium “De Schelp” en het panoramisch restaurant “De Daktuin” van het Vlaams Parlement. Dit jaar ging de prijs naar Johan Van Overtveldt, de hoofdredacteur van zowel Trends.. lees meer →

Lunchcauserie: Rechter Douglas Ginsburg

Op 23 april 2012 ontving Libera! in de Daktuin van het Vlaams Parlement de erudiete Amerikaanse rechter Douglas Ginsburg voor een lunch en een amicale gedachtenwissel met een twintigtal geïnteresseerde parlementsleden, academici, advocaten en denktankmedewerkers. Het thema van de middag was “behavioural economics” en de “nudging”-effecten van bepaalde regelgeving, en de mate waarin rechtseconomie vandaag.. lees meer →

Paneldebat: Liberalisme en nationalisme

Op 13 maart 2012 hield Libera! in samenwerking met het Gentse Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) een paneldiscussie over liberalisme en nationalisme. Het avondvullende debat vond plaats in het Liberaal Archief op het Kramersplein in Gent. Verschillende stemmen uit de Vlaamse beweging pleiten ook voor minder regels, lagere belastingen en meer vrijheid. Nochtans lijkt er nog.. lees meer →

Lunchcauserie: Wachtkosten en regulering

Op donderdag 1 maart 2012 organiseerde Libera! in de Daktuin van het Vlaams Parlement een informele lunchdiscussie. Volksvertegenwoordigers van LDD, Open Vld, N-VA en CD&V waren hiervoor uitgenodigd, alsook enkele academici en beleidsadviseurs. De aanwezigen kregen tijdens deze besloten “sub rosa” lunch een voorpublicatie van de studie die Dr. Wim Marneffe (Universiteit Hasselt) voor Libera!.. lees meer →

Lunchcauserie: Europese dienstenrichtlijn

Op 21 december 2011 richtte Libera! in het Vlaams Parlement een informele lunch in voor een tiental geïnteresseerde parlementsleden van LDD, Open Vld, N-VA en CD&V. Het opzet van deze besloten “sub rosa” lunch was om Libera! als denktank voor te stellen en onder de beleidsmakers eens te polsen naar mogelijke manieren voor toekomstige samenwerking… lees meer →

Paneldebat: Vrije markt vs. staatskapitalisme

Op 29 november 2011 organiseerde Libera! in samenwerking met het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) een paneldiscussie over vrijemarktkapitalisme versus staatskapitalisme. Het Chinese model vormde de basis voor de discussie. Het avonddebat in de Grota Aula MTC van de K.U. Leuven werd in goede banen geleid door Libera!-secretaris Vincent De Roeck en kon op een.. lees meer →

Gespreksavond: Verzorgingsstaat in het defensief

Op 25 oktober 2011 organiseerde Libera! in Brussel in de kantoren van New Direction een gespreksavond over fiscaliteit en de verzorgingsstaat. Aanleiding was een eerder scherp artikel van de Nederlandse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk waarin hij de Westerse welvaartsstaat als een “kleptocratisch monster” omschreef en bestempelde. Natuurlijk konden naast enkele fundamentele punten ter zake ook de regeringsonderhandelingen.. lees meer →

Prijs voor de Vrijheid 2011: Theodore Dalrymple

Op 3 mei 2011 reikte Libera! aan de K.U. Leuven haar jaarlijkse Prijs voor de Vrijheid uit aan de Britse conservatieve schrijver en sociaal criticus Theodore Dalrymple, onder meer bekend van zijn boeken “Life at the Bottom” en “Not With a Bang”. Het laudatio in de Grote Aula van het Maria-Theresiacollege werd verzorgd door N-VA-voorzitter.. lees meer →